0472-153 07
Öppet!
kontakt@hanaslov.se

Längdspår

Längdspår

200an – Stängd
600an – Stängd
950an – Stängd
Åttan – Stängd
Lilla berg – Stängd
Stora berg – Stängd

Klicka på bilden för större karta

I Hanaslöv finns fyra sammanhängande slingor och ett vändspår. 

Startspåret, 600an, 950an, Stora och Lilla bergsslingan.

Startspåret snöbeläggs först och ansluter till slingorna från Spårcentralen vid parkeringen.

600an och 950an bildar tillsammans en rundslinga som en åtta som är på ca 1,6 km som beläggs med konstsnö.
Använder man även startspåret blir slingan 2 km lång med konstsnö!

Till den nedre och övre bergsslingan krävs natursnö. När de är åkbara får man krävande varv på drygt 2,5 km med en stigning på 45m.

Vid natursnö finns också anslutningsspår till Spånenområdet med Spånens elljusspår. Då tillkommer ytterligare ca 7 km.

Alla spår är belysta till 22:00.

Skidspåren spåras för klassisk stil och/eller skate beroende på aktuella snöförhållanden.

För att täcka våra kostnader för tillverkning och utkörning av konstsnö samt spårpreparering tar vi ut en spåravgift.

Spårstatus uppdateras regelbundet på Skidspår.se: https://www.skidspar.se/kronoberg/alvesta/hanaslovsbergets-friluftsomrade